Ornamentálne dielne pre pedagógov

Ornamentálne dielne pre pedagógov ponúkajú nový pohľad na rozvoj vlastnej kreativity, a tiež návody, inšpirácie a možnosti spojenia školského a mimoškolského vyučovania s tradíciami ľudového umenia.

Program :

Výtvarné dielne ( sú vhodné pre vlastný umelecký rozvoj pedagóga aj pre školskú prax. Ponúkajú praktickú výuku maľovania inšpirovaného ľudovým umením za použitia výtvarných techník (hodváb, textil, sklo, prírodné materiály,...), spojenie so súčasnou módou a praktickým životom. (6 lekcií)

Remeselné dielne (tradičné remeslá - vyšívanie, tkanie, výroba hračiek, ozdôb do vlasov, inšpirácie na šitie vlastného kroja)

Prednášky : 1) Etnológia v súčasnom živote. 2) Kreativita ako životný štýl. 3) Cesta umelca v každom z nás.

Absolvent získa Certifikát, ktorý ho oprávňuje na založenie krúžku (klubu) Škola ornamentu na svojej škole (nádherná metodika, organizačné, ekonomické a právne poradenstvo)

Tešíme sa na Vás