Ornamentálne dielne pre pedagógov

Ornamentálne dielne pre pedagógov ponúkajú nový pohľad na rozvoj vlastnej kreativity, a tiež návody, inšpirácie a možnosti spojenia školského a mimoškolského vyučovania s tradíciami ľudového umenia.

Program:

Výtvarné dielne ( sú vhodné pre vlastný umelecký rozvoj pedagóga aj pre školskú prax. Ponúkajú praktickú výuku maľovania inšpirovaného ľudovým umením za použitia výtvarných techník (hodváb, textil, sklo, prírodné materiály,...), spojenie so súčasnou módou a praktickým životom. (6 lekcií)

Remeselné dielne (tradičné remeslá - vyšívanie, tkanie, výroba hračiek, ozdôb do vlasov, inšpirácie na šitie vlastného kroja)

Prednášky: 1) Etnológia v súčasnom živote. 2) Kreativita ako životný štýl. 3) Cesta umelca v každom z nás.

Absolvent získa Certifikát, ktorý ho oprávňuje na založenie krúžku (klubu) Škola ornamentu na svojej škole (nádherná metodika, organizačné, ekonomické a právne poradenstvo)

Tešíme sa na Vás

Odoslaním prihlášky súhlasím s týmto Vyhlásením o používaní osobných údajov:

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely projektu Tatrín a Ornamentálna mapa Slovenska. V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. súhlasím so zverejnením videí a fotografií detí, účastníkov projektu na stránke www.tatrin.sk, FB Ornamentálna mapa Slovenska a jeho partnerov - Zastúpenia EK v SR a Katedry Etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM v Trnave.