Prihláška

Odoslaním prihlášky súhlasím s týmto Vyhlásením o používaní osobných údajov:

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely projektu Tatrín a Ornamentálna mapa Slovenska. V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. súhlasím so zverejnením videí a fotografií detí, účastníkov projektu na stránke www.tatrin.sk, FB Ornamentálna mapa Slovenska a jeho partnerov - Zastúpenia EK v SR a Katedry Etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM v Trnave.