Ornamentálna mapa Bratislavy

Vypátraj ornament svojej mestskej časti a staň sa tak spoluautorom historickej mapy Bratislavy,

Školský projekt pre Výtvarnú výchovu, Umenie a kultúru, Dejepis, Geografiu a Výchovu umením.

Žiaci pátrajú po histórii svojej mestskej časti a stávajú sa tvorcami digitálnej mapy Bratislavy.