Hodnotenia projektu


Mgr. Zuzana Válentová

ZŠ Sirk

”Nakoľko ma tento multikultúrny projekt mimoriadne zaujal, rozhodla som sa, že ho uskutočním aj s deťmi v našom školskom klube. Deťom to pripomínalo trošku antistresové omaľovánky. S výsledkom boli nadmieru spokojné a preto nám teraz skrášľuje priestory školy.“

Mgr.Art. Adela Melišeková PaedDr.

garantka projektu

”Projekt Ornamentálna mapa Slovenska v sebe nesie dar národného povedomia a zároveň utužuje triedny kolektív, keďže vo fáze Maľované ohnisko ide o prácu na spoločnom diele zloženom z jednotlivých častí, ktoré sa v záverečnej časti spoja v celok a vznikne jeden krásny nástenný ornament." “

Mgr. Eva Veseličová

špeciálny pedaóg

”Vyjadrujem obdiv tvorcom tejto hry, ktorá nás prostredníctvom tvorivej práce o kúsok viac priblížila k našej histórii a ľudovej kráse ornamentov.“

Mgr. Renáta Kollárová

ZŠ Slnečná

”Deti sa veľmi tešili, že sme sa zapojili do Vášho projektu. Nadšenie rástlo, keď vymýšľali farby a tvorili spoločne svoj prvý ornament. No a výsledok stál naozaj za to. Visí na nástenke na hlavnej chodbe, aby potešil aj iných žiakov.“

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. 

odborný garant

”Projekt Ornamentálna mapa Slovenska je vynikajúcou príležitosťou budovania vzťahu mladých ľudí ku kultúre ich predkov. Až vtedy, keď má človek ku kultúrnemu dedičstvu osobný skúsenostný vzťah, ho môže úprimne chápať ako hodnotu.“

Marta Jakubišinová

Špeciálna škola Gelnica

”Všetkým žiakom sa projekt páčil a pracovali s nadšením a ochotou. Spoločné práce sme si dali i na našu stránku školy. Som šťastná, že vznikol tento projekt a že sa aj my so žiakmi môžeme realizovať.“