OZ TATRÍN

združenie učiteľov a priateľov slovenskej kultúry

Sídlo:

Solivarská 15, 821 03 Bratislava

Email:

tatrin@tatrin.sk