Kontakt

OZ TATRÍN

združenie učiteľov a priateľov slovenskej kultúry

Adresa:

Solivarská 15, 821 03 Bratislava

Telefón:

0905 518 904

Email:

tatrin@tatrin.sk