Pláný Tatrínu

1) Ornamentálna mapa Slovenska

viac info

2) Príbehy mojej obce

viac info

3) Starodávne dobroty

viac info

4) Karička

viac info

5) Spievanky

viac info

Putovnú rastúcú výstavu

KRAJINA KRÁSY

ste už mohli navštíviť na troch miestach :

v Zichyho paláci v Bratislave

v Múzeu Janka Kráľa v Lipt.Mikuláši

a v Pálffyho paláci v Bratislave.

Výstava bude naďalej rásť a putovať postupne do Zvolena, Viedne a Košíc.

Aktuality

HLASOVANIE O NAJKRAJŠIE OHNISKO

V súťaži zvíťazili deti zo ZŠ s MŠ v Bolerázi.

Srdečne blahoželáme :)

DIELNE pre školy

ORNAMENTÁLNE DIELNE

Info : tatrin@tatrin.sk

Prihláška: TU
________________________


Ornamentálna mapa

Ornamentálna mapa je školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete.

Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov.
Medzi národmi aj medzi sebou navzájom.


Ornament je základným prvkom miestnej kultúry, ktorý sa vyvíjal tisícročia a mal okrem estetickej aj funkciu sociálnu a ochrannú. Mapa tvorená ornamentami bude symbolizovať nesmierne kultúrne bohatstvo a rozmanitosť kultúr na našej planéte.

Slovensko bolo v minulosti výnimočné svojou živou kultúrou. Naši predkovia mali vysoké estetické cítenie a svoj talent rozvíjali od detstva až po starobu. Popri práci sa venovali umeniu a často dosahovali z dnešného hľadiska profesionálnu úroveň. Každá "dolina" si tak vytvorila originálny umelecký štýl, ktorý bol univerzálny - mali originálny odev, hudbu, architektúru,.....a ich základom bol práve - originálny ornament.

Mapa Slovenska vytvorená ako mozaika tradičných ornamentov bude spracovaná umelcami do podoby veľkoplošných obrazov "Krajina krásy", a zároveň sa ornamenty natrvalo stanú súčasťou každej našej obce na Google Maps.