Ornamentálna mapa

Ornamentálna mapa je školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete.

Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov.
Medzi národmi aj medzi sebou navzájom.


Ornament je základným prvkom miestnej kultúry, ktorý sa vyvíjal tisícročia a mal okrem estetickej aj funkciu sociálnu a ochrannú. Mapa tvorená ornamentami bude symbolizovať nesmierne kultúrne bohatstvo a rozmanitosť kultúr na našej planéte.

Slovensko bolo v minulosti výnimočné svojou živou kultúrou. Naši predkovia mali vysoké estetické cítenie a svoj talent rozvíjali od detstva až po starobu. Popri práci sa venovali umeniu a často dosahovali z dnešného hľadiska profesionálnu úroveň. Každá "dolina" si tak vytvorila originálny umelecký štýl, ktorý bol univerzálny - mali originálny odev, hudbu, architektúru,.....a ich základom bol práve - originálny ornament.

Mapa Slovenska vytvorená ako mozaika tradičných ornamentov bude spracovaná umelcami do podoby veľkoplošných obrazov "Krajina krásy", a zároveň sa ornamenty natrvalo stanú súčasťou každej našej obce na Google Maps.