Organizačné pokyny

"Slovenské ľudové umenie je kreditná značka. Otvorí vám dvere všade vo svete."

Prof. Štefan Nosáľ, umelecký vedúci súboru Lúčnica

 Ornamentálna mapa Slovenska je výtvarným projektom pre materské, základné a stredné školy.
Hlavným subjektom je školská trieda.

PRIEBEH PROJEKTU

Projekt "Ornamentálna mapa Slovenska" -- po REGISTRÁCII - prebieha v 3 krokoch.

Registrácia   -           Registrujte sa prostredníctvom prihlášky      TU

1. Krok : Kolektívna edukačná výtvarná hra "Maľované ohnisko".

Učiteľ obdrží pracovné materiály, ktorých súčasťou je kolektívna výtvarná hra "Maľované ohnisko".

Výstupom je nádherné tradičné historické maľované ohnisko v reálnej veľkosti. (pozn. ohniskom bola nazývaná veľkoplošná maľba na starodávnej peci, ktorá mala mytologickú funkciu - ochraňovala rodinu.)

Fotografiu triedy pri hotovom " Maľovanom ohnisku " učiteľ pošle na adresu tatrin@tatrin.sk. Tieto fotografie budú zverejnené na webstránke www.tatrin.sk a facebooku Ornamentálna mapa Slovenska, kde bude prebiehať hlasovanie o najkrajšie maľované ohnisko. V prípade, že si neželáte, aby bola fotografia zverejnená, uveďte to prosím v danej mailovej správe.

2. Krok : Výskum - tvorba - reprezentácia / súťaž.

Žiaci získali zručnosti, ktoré zúročia v hlavnej časti projektu - pri výskume vo vlastnej obci/meste/regióne.

Vyhľadajú predlohy (obrazy, obrusy, výšivky, kroje, fotografie, vyrezávané ozdoby,...), na ktorých sa nachádzajú tradičné ozdoby - ornamenty, typické pre ich obec/mesto/región.

Každý žiak si svoj vlastný vybraný ornament namaľuje na hárok papiera (A4). Učiteľ všetky vymaľované hárky A4 pošle poštou na adresu TATRÍN, Solivarská 15, 82103 Bratislava. Tieto detské kresby budú súčasťou pokusu o zápis Slovenska do medzinárodnej knihy rekordov. (Slovenský rekord - 8938 detí, ktoré namaľovali ornament sme vytvorili v 1.etape projektu 26.6.2018. Pokus o medzinárodný rekord v Guinessovej knihe rekordov sa uskutoční v r.2020)

Popritom si celá trieda vyberie zo spoločnej tvorby jeden reprezentačný ornament, ktorý bude prezentovať ich triedu/školu/obec/mesto. Ten naskenujú, alebo vyfotografujú (napr.mobilom) a pošlú na mail.adresu  tatrin@tatrin.sk .     Tento ornament bude reprezentovať ich obec v súťaži "O najkrajší ornament" a na mape Slovenska.

TERMÍNY :

Uzávierka projektu zo strany škôl je 29.2.2020 (Do tohto termínu sa dajú posielať detské práce)

Potom budú s materiálom pracovať umelci a kartografi - skompletizujú sa maľované a digitálne mapy.

Sumarizácia :

1) Pre tvorbu Ornamentálnej mapy Slovenska na digitálnej ornamentálnej mape je potrebný jeden reprezentačný obrázok (sken, alebo fotografia). Tento vybraný ornament bude (po posúdení etnológmi) reprezentovať danú obec na "Ornamentálnej mape Slovenska"

2) Pre zápis Slovenska do Knihy Rekordov je potrebných čo najviac ornamentov namaľovaných žiakmi na papieri.

TEŠÍME SA NA VÁS.

Pošlite prosím informáciu o projekte svojim priateľom, učiteľom.
Slovensko reprezentujeme spoločne.