Projekt Tatrín - detská iniciatíva za kultúrne Slovensko.

Projekt Tatrín, spojením principiálnej jednoduchosti a vysokej účinnosti,
zakladá pôdu z ktorej vyrastie kultúrne vyspelá generácia našich detí.
Stáva sa nástrojom uchovania miestnej kultúry a jej následného oživenia v každej obci a meste Slovenska. 

--------------------------------

Prvou aktivitou projektu Tatrín je veľká detská hra Ornamentálna mapa Slovenska :

1.) Maľovanie ornamentov deťmi v rámci škol. vyučovania a tvorba mapy Slovenska.  

2.) Súťaže : "O najkrajší ornament", "O najkrajšie ohnisko", "Príbeh našej obce/mesta"

3.) Rekord Slovenska - 8.938 detí maľovalo ornamenty - putuje do súťaže o medzinárodný rekord.

Aktuálne práve teraz :

4.) Putovná výstava detských ornamentov KRAJINA KRÁSY 18.10. - 16.11.2018 v Zichyho paláci v Bratislave - Starom Meste. Súčaťou výstavy sú vzdelávacie dielničky, na ktoré sa môžete zaregistrovať na adrese tatrin@tatrin.sk.

                                                                                  

------------------------------

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.