Projekt Tatrín - detská iniciatíva za kultúrne Slovensko.

Projekt Tatrín spojením principiálnej jednoduchosti a vysokej účinnosti zakladá pôdu, z ktorej vyrastie kultúrne vyspelá generácia našich detí. Je nástrojom uchovania miestnej kultúry a jej následného oživenia v každej obci a meste Slovenska.

Deti zakladajú spolky Tatrín-u "Sednice". Tie sa venujú poznávaniu miestnej kultúry, jej špecifík a charakteru, čo sa snažia pretaviť do vlastnej tvorby a reprezentovať svoju obec, čím veľmi účinným a príjemným spôsobom skvalitňujú komunitný život a vzťahy v ňom.

Robia to prirodzeným spôsobom, oslovujú svojich starých rodičov (posledná a vymierajúca generácia reálne zapojená do uchovávania miestnej kultúry), čím projekt aktivizuje okrem mladej aj najstaršiu generáciu a prehlbuje ich vzácne osobné vzťahy.

Takto prispievajú s spoločnému obecnému a rodinnému šťastiu, ktoré je základom šťastia osobného.


Aktivity Projektu Tatrín: 

1) Ornamentálna mapa Slovenska

2) Príbehy mojej obce 

3) Starodávne dobroty 

4) Karička 

5) Spievanky


Putovnú rastúcú výstavu

KRAJINA KRÁSY

ste už mohli navštíviť na troch miestach : 

v Zichyho paláci v Bratislave

v Múzeu Janka Kráľa v Lipt.Mikuláši

a v Pálffyho paláci v Bratislave.

Výstava bude naďalej rásť a putovať postupne do Zvolena, Viedne a Košíc. 

HLASOVANIE O NAJKRAJŠIE OHNISKO

V súťaži zvíťazili deti zo ZŠ s MŠ v Bolerázi.

Srdečne blahoželáme :)

DIELNE pre školy 

ORNAMENTÁLNE DIELNE

Info : tatrin@tatrin.sk

Prihláška: TU
________________________


Chcete sa zapojiť?