Kontakt

TATRÍN združenie učiteľov a priateľov školy 

e-mail : tatrin@tatrin.sk


FINANCOVANIE

Projekt Ornamentálna mapa Slovenska nie je financovaný zo žiadnych grantov ani sponzorských peňazí.
Na nevyhnutné náklady sa zbierajú dobrovoľníci, zatiaľ najmä učitelia. Ak chcete prispieť na dobrú vec, posielajte svoje dary na číslo účtu OZ Tatrín : SK 91 1100 0000 0029 4101 9757
Peniaze budú použité výlučne na projekt Ornamentálna mapa Slovenska.