Škola v tme a tichu.
Škola v tme a tichu je školský program pre deti a mládež s cieľom odbúravať predsudky o živote ľudí so zdravotným postihnutím.
Program vzniká ako iniciatíva telesne postihnutých detí smerom k deťom zdravým. Pokúsia sa im priblížiť svoj život, aby sa navzájom lepšie chápali a možno aj zblížili. Programy podobného druhu úspešne realizuje v zahraničí (Kanada), kde pomáha integrácii znevýhodnených detí do spoločnosti.


TMAVÁ HODINKA.
Žiaci v rámci vyučovania pod vedením odborných lektorov prežijú časť vyučovania so zaviazanými očami. Zažijú tak predmety písanie, čítanie, matematiku a telocvik. Využijú pomôcky určené pre deti zdravotne postihnuté. (3D knihy, hovoriace hodinky, paličku, invalidný vozíček, nebezpečné pravítko, bezpečnostný pohár, asistenčného psa, atd.)
Svoje skúsenosti žiaci spracujú do spoločného príbehu, čím sa zapoja do súťaže Náš tichý príbeh (Priateľská škola).


Prihlásiť svoju triedu môžete na adrese: tatrin@tatrin.sk ,
alebo telefonicky na č. 0905 518 904.

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.