"Slovenské ľudové umenie je kreditná značka.  Otvorí vám dvere všade vo svete."

Prof. Štefan Nosáľ, umelecký vedúci súboru Lúčnica

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Ornamentálna mapa Slovenska je výtvarným projektom pre materské, základné a stredné školy. Hlavným subjektom je školská trieda.

PRIEBEH PROJEKTU

Projekt Ornamentálna mapa Slovenska“ - po REGISTRÁCII - prebieha v troch krokoch.

Registrácia

Registrujte sa prostredníctvom prihlášky TU 

1. Krok : Kolektívna edukačná výtvarná hra "Maľované ohnisko".

Učiteľ obdrží pracovné materiály, ktorých súčasťou je kolektívna výtvarná hra „Maľované ohnisko“.

Ohnisko - skladačka

Výstupom je nádherné tradičné historické maľované ohnisko v reálnej veľkosti. (pozn. ohniskom bola nazývaná veľkoplošná maľba na starodávnej peci, ktorá mala mytologickú funkciu – ochraňovala rodinu.)

Ohnisko

(pozn. ohniskom bola nazývaná veľkoplošná maľba na starodávnej peci, ktorá mala mytologickú funkciu – ochraňovala rodinu.)

Fotografiu triedy pri hotovom „ Maľovanom ohnisku " učiteľ pošle na mailovú adresu projektu tatrin@tatrin.sk. Tieto fotografie, ako účastnícke tablá sú súčasťou pokusu o zápis Slovenska do Guinessovej knihy rekordov a budú zverejnené na webstránke www.tatrin.sk a facebooku Ornamentálna mapa Slovenska, kde bude prebiehať hlasovanie o najkrajšie maľované ohnisko. V prípade, že si neželáte, aby bola fotografia zverejnená, uveďte to prosím v danej mailovej správe.

2. Krok : Výskum - tvorba - reprezentácia / súťaž.

Žiaci v prvom kroku získali zručnosti v maľovaní ornamentov, ktoré zúročia pri 
výskume vo vlastnej obci/meste/regióne.

Vyhľadajú predlohy (obrazy, obrusy, výšivky, kroje, fotografie, vyrezávané ozdoby,...), na ktorých sa nachádzajú tradičné ozdoby – ornamenty, typické pre ich obec/mesto/región.

Každý žiak si svoj vlastný vybraný ornament namaľuje na hárok papiera (A4). Učiteľ všetky vymaľované hárky A4 pošle poštou na adresu TATRÍN, P.O.BOX 81, 82005 Bratislava 25 (alebo naskenuje a pošle na tatrin@tatrin.sk) Tieto detské kresby sú súčasťou pokusu o zápis Slovenska do Guinessovej knihy rekordov, ktorý sa bude konať 26. 6. 2018.


Popritom si celá trieda vyberie zo spoločnej tvorby jeden reprezentačný ornament, ktorý bude prezentovať ich triedu/školu/obec/mesto. Ten naskenujú, alebo vyfotografujú (napr.mobilom) a pošlú na mail.adresu tatrin@tatrin.sk .  Tento ornament bude reprezentovať ich obec v súťaži "O najkrajší ornament" a na mape Slovenska.

TERMÍNY :

Uzávierka projektu zo strany škôl je 30.6.2018 (Do tohto termínu sa dajú posielať práce)

Potom budú s materiálom pracovať umelci, skompletizuje sa tiež geografická mapa (Google Map) a vytvorí sa tím zo zapojených učiteľov, ktorí budú mať záujem participovať na veľkom medzinárodnom projekte.

Sumarizácia :

Pre tvorbu Ornamentálnej mapy Slovenska na digitálnej ornamentálnej mape sveta je potrebný jeden reprezentačný obrázok (sken, alebo fotografiu). Tento vybraný ornament bude reprezentovať danú obec na „Ornamentálnej mape Slovenska“

Pre zápis Slovenska do Knihy Rekordov je potrebných čo najviac ornamentov namaľovaných žiakmi na papieri.

TEŠÍME SA NA VÁS   smile

 

A pošlite prosím informáciu o projekte svojim priateľom, učiteľom.

Slovensko reprezentujeme spoločne.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.