Koordinátori projektu Ornamentálna mapa :

Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. - odborný garant pre Slovensko

PaedDr. Adela Melišeková - Dojčanová - odborná garantka pre pedagogickú prax

Prof. PhDr. Marta Botíková, PhD. - odborná garantka pre vzdelávanie

Mgr. Martina Bodnárová - Ornamentálna mapa EU

Mgr. Martin Štrbka - Slováci v zahraničí

Juraj Váňa

RnDr. Anna Ružiaková 

Mgr. Marta Slezáková

Dr. Lucia Horváthová

Mgr. Marta Šišková

Mgr. Ľuboš Straka

Mgr. Mariana Belková

Na projekte pracuje otvorený tím učiteľov, ktorí chcú svojimi skúsenosťami a nápadmi prispieť k pohode a dobrej atmosfére na školách.

Pracujeme dobrovoľnícky, bez nároku na peniaze.

Všetci kolegovia, záujemcovia o spoluprácu sú medzi nami vítaní.

TATRÍN združenie učiteľov a priateľov školy

KONTAKT

e-mail : tatrin@tatrin.sk

https://www.facebook.com/Ornament%C3%A1lna-mapa-Slovenska-1248571608582356/

FINANCOVANIE

Projekt Ornamentálna mapa Slovenska nie je financovaný zo žiadnych grantov ani sponzorských peňazí. 

Na nevyhnutné náklady sa zbierajú dobrovoľníci, zatiaľ najmä učitelia. Ak chcete prispieť na dobrú vec, posielajte svoje dary

na číslo účtu OZ Tatrín :  SK 91 1100 0000 0029 4101 9757

Peniaze budú použité výlučne na projekt Ornamentálna mapa Slovenska.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.