ROK 2019 -

2. etapa projektu - cieľom je zapojiť deti zo zvyšných cca 2000 obcí/miest, ktoré sú potrebné na kompletizáciu mapy Slovenska. (prihláška www.tatrin.sk)

V priebehu roka 2019 prebehnú súťaže :

1. Hlasovanie "O najkrajšie maľované ohnisko". 

2. Hlasovanie "O najkrajší ornament".  

3. Príbeh mojej obce / mesta. 

ROK 2018 -

1. etapy projektu sa zúčastnilo 8.938 detí zo 475 obcí a miest, ktoré maľovali spoločné nástenné ohnisko a hľadali ornament, typický pre ich obec. Ornament bude ich obec reprezentovať na Ornamentálnej mape Slovenska. Okrem toho sa deti v r. 2018 zúčastnili na celoštátnom súťažnom hlasovaní  :                                  

 Súťaž - hlasovanie "O najkrajší ornament". (1. - 10. jún 2018) :

Víťazný ornament je z obce ŠIROKÉ   

Zvíťazili žiaci zo Základnej školy Široké (pod vedením Mgr. Beaty Mišenkovej a Mgr. Doroty Petruškovej, ktorí pre ornament svojej obce získali 641 hlasov.

Pozri hlasovanie : 

https://www.facebook.com/pg/Ornament%C3%A1lna-mapa-Slovenska-1248571608582356/photos/?tab=album&album_id=1471200709652777

NA FACEBOOKU - ORNAMENTÁLNA MAPA SLOVENSKA

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasovanie o najkrajšie "maľované ohnisko" :

NA FACEBOOKU - ORNAMENTÁLNA MAPA SLOVENSKA

Víťazmi sa stali - deti zo ZŠ s MŠ Nižna brána (s pani učiteľkou Ivetou Stolarčíkovou a Pavlou Regitkovou) z malebného mesta spod Tatier - Kežmarok. 

Dostali 517 hlasov. Víťazi z Kežmarku dostanú poštou veľký balík s darčekmi pre každého žiaka z triedy. Srdečne blahoželáme !!!

Súťaž (hlasovanie) o najkrajšie ohnisko bola ukončená v poslednej minúte minulého roka. Trvala od 20. do 31. 12. 2017. 154 súťažných výtvarných diel namaľovali deti z rôznych obcí a miest Slovenska v rámci projektu - veľkej školskej hry - Ornamentálna mapa Slovenska. Do finále sa dostali školy z týchto obcí a miest : Kežmarok (ZŠ s MŠ Nižná brána), Hronské Kľačany, Jaklovce, Pečovská Nová Ves, Kežmarok (ZŠ Dr. Fischera), Podhorany, Sliač, Volkovce, Šaľa. Blahoželáme :) V projekte ORN.MAPA SLOVENSKA je zapojených 402 škôl a táto súťaž je prvou z nasledujúcich hier a súťaží, ktoré nás čakajú. Tešíme sa na Vás. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.