Priatelia, na tejto stránke zverejňujeme tablá tried s hotovým vymaľovaným ohniskom. Motivačnou súčasťou projektu je pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov v maľovaní ornamentov. 

Do hry "Maľované ohnisko" zasielame to naše. Je výsledkom tvorenia
žiakov z 2.A a 3.B ZŠ A. Sládkoviča Sliač.

Posielam Vám "Maľované ohnisko" žiakov 6. a 7. ročníka zo ZŠ Volkovce.
S pozdravom, Mgr. Martina Hajková

Posielam v prílohe Vám posielam maľované ohnisko žiakov 8.A zo ZŠ s MŠ Liptovské Revúce. Sme radi, že sme sa mohli zapojiť tohto pekného projektu.
S pozdravom J. Bubanská

Posielame Vám 3 maľované ohniská od našich siedmakov. Ohniská sú na fotke samostatne, aby mohli byť zaradené do internetového hlasovania, ale aj so žiakmi. Veríme, že budeme súčasťou slovenského rekordu o najväčší počet maľovaných ohnísk. Tešíme sa na ďalšiu fázu projektu, kde budeme pátrať po stopách regionálneho ornamentu.
Prajem príjemný večer!
S pozdravom,
Mgr. Dominika Dodeková, PhD.

7.A

7.B

7.C

Sekunda, Gymnázium Jána Chalupku Brezno

Dobrý deň, v prílohe zasielam Maľované ohnisko, na ktorom pracovali žiaci siedmeho ročníka na hodinách výtvarnej výchovy.
ZŠ Rozhanovce 7.B
S pozdravom Mgr. Kövérová

Posielam Vám naše spoločné dielo, ktorého tvorenie sme si nechali na toto predvianočné obdobie, ktoré priam srší ľudovými zvykmi a tradíciami.
Žiaci II. B triedy Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec.
Triedna učiteľka Mgr. Jana Ťažká

Dobrý deň,
posielame Vám spoločné fotografie z Maľovanej pece žiakov 2. A, ZŠ, Ul. Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš.
Nevieme sa rozhodnúť pre tú správnu fotografiu, takže výber necháme na Vás.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám príjemné, hlavne zdravé, šťastné a veselé Vianoce!
Žiaci 2.A a tr. uč. Mgr. Tatiana Longauerová

Dobrý deň,
v prílohe posielam fotografiu ohniska za Základnú školu Pata.
Do tohto zaujímavého projektu sme zapojili s veľkou radosťou. V škole sa venujeme poznávaniu vlastného regiónu a tradícií. Preto sme tvorbu ohniska poňali s vervou a nadšením. Ohnisko vyfarbovali žiaci 5. ročníka a šiestaci ho nakoniec zlepili.
Ďakujeme za spestrenie adventného obdobia.
S pozdravom, Mgr. Zdenka Práznovská, zástupkyňa riaditeľky

Dobrý deň,
zasielam v prílohe fotografiu triedy pri hotovom "ohnisku".
S pozdravom
Mgr. Júlia Palšová,
ZŠ Májové námestie, Prešov

V rámci projektu zasielame dve fotografie a prosíme o zaradenie do súťaže
o najkrajšie Maľované ohnisko. Ďakujeme
Trieda 4.A, ZŠ Štúrova 18, Myjava, triedna učiteľka Mgr.Dubovská

Zasielam Vám maľované ohnisko triedy 5.A ZŠ Zámutov.
S pozdravom Mgr. E.Lojová

5.B triedy ZŠ Zámutov

5.C ZŠ Zámutov

6.A ZŠ Zámutov

6.B ZŠ Zámutov

7.A ZŠ Zámutov

7.B ZŠ Zámutov

8.A ZŠ Zámutov

8.B ZŠ Zámutov

8.C ZŠ Zámutov

Dobrý deň,
posielam Vám Maľované ohnisko - žiaci 6.A triedy zo ZŠ s MŠ Pohorelá.
S pozdravom
Mgr. Mariana Krupová

Dobrý deň,
posielame Vám Maľované ohnisko - žiaci 6.B triedy zo ZŠ Rozhanovce.
6.B a Mgr.Jana Pavlovičová

Posielam ohnisko, ktoré vymaľovali moji ôsmaci - 8.A, ZŠ Rozhanovce.

Zasielam Vám fotografie z triedy 6.A, s ktorou sme sa zapojili do Vášho projektu. Ornament skrášľuje ich triedu a ľudový motív sa hodí ako dekorácia aj v tomto predvianočnom čase.
Mgr. Zuzana Melegová, SJ-VV
6.A ZŠ Nejedlého 8, Bratislava

Zasielam Vám fotografie nášho maľovaného ohniska, na ktorom pracovali žiaci 6.B triedy na hodinách výtvarnej výchovy. Dielo sa stalo jedinečnou výzdobou našej triedy, začo Vám ďakujeme. S pozdravom
Mgr. Zuzana Melegová,
6.B ZŠ Nejedlého 8, Bratislava

Dobrý večer, posielam Vám foto ornamentálne ohnisko a foto so žiakmi. Ornamenty z nášho regiónu pošleme neskôr.
S pozdravom Mgr. Kostolná
8.A ZŠ Trenčianska Teplá

Posielam ešte jedno maľované ohnisko detí z výtvarného krúžku. Dnes sme dokončili.
5.A,6.A ZŠ Rozmarínová Komárno


V prílohe posielam maľované ohnisko žiakov ZŠ s MŠ Hladovka, (región Orava)
Žiaci pozdravujú a tešia sa na ďalšie kolá tohto projektu.
S pozdravom žiaci 6.A a Mgr. Jana Vlčáková ZŠ s MŠ Hladovka 238

V prílohe Vám zasielame ,,Maľované ohnisko,,.Táto aktivita žiakov veľmi zaujala a so záujmom plnili zadanú úlohu.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
Mgr. Ľubica Zajacová - triedna učiteľka a žiaci I. C. ZŠ Zámutov

Mgr. Katarína Mitaľová - triedna učiteľka III.B

Dobrý deň,posielam foto ohniska do vianočnej súťaže.
S pozdravom Jana Krížová a 4.B
ZŠ Sama Cambela
Slovenská Ľupča

PS: Pripájam aj ostatné foto ako sme k nášmu ohnisku prišli :)

Aj takéto krásne šťastné vedia byť naše deti po úspešnom spoločnom projekte
ORNAMENTÁLNA MAPA OHNISKO žiakov 1.- 4.ročníka ZŠ JELŠOVCE
Mgr.Iveta Harvaníková, Jelšovce

V prílohe Vám posielam ornamentálnu mapu - ZŠ Jaklovce - piaty ročník.
Prajem pekný deň, s pozdravom Tokarčíková Monika

Posielam Vám fotografie "Ohniska", ktoré vytvorili žiaci 2. C zo ZŠ s MŠ, Námestie Slovenského učeného tovarišstva, Trnava.
S pozdravom Mgr. Zuzana Hrušková

Posielam vám fotografie z nášho ohniska do súťaže a na stránku fc. Prvá je s deťmi , Na druhej je samotné ohnisko s označením triedy a školy , na tretej je iba samotné ohnisko .
Sme ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves , trieda 4.A
Práca nás veľmi bavila a priniesla nám aj veľa pekných chvíľ , kedy sme spolu ako trieda trávili neformálne voľný čas popri vyučovaní. Pri maľovaní sme si spievali a počúvali ľudové piesne , deti dokonca vytvorili plagát do triedy Ohnisko už visí v triede a budí pozornosť ostatných . Ďakujeme za peknú aktivitu . triedna učiteľka Tuptová

7.A Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého

Kósu Schoppera 22, Rožňava

Dobrý deň v prílohe zasielam fotku triedy 5.A s dokončeným "Maľovaným ohnisko"
Základná škola Martinská 20, Žilina

Prajeme pekný deň. Posielame Vám náš príspevok do knihy rekordov.
S pozdravom, žiaci 4.ročníka ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky

Všetkých Vás pozdravujeme. Sme žiaci 5.triedy ZŠ s MŠ Š.Žáryho Poniky a posielame Vám naše Ohnisko.
Mária Janovčíková

Posielam fotografiu maľovaného ohniska žiakov 5.A ZŠ s MŠ Liptovské Revúce
Mgr. Jana Bubanská

Posielame Vám naše Maľované ohnisko 9.A zo ZŠ s MŠ v Zázrivej, prihlásili sme sa do projektu Orientálna mapa.
Ďakujeme.
Tatiana Wišnievska

Deti z klubu Kyjovčík pri ZŠ s MŠ Kyjov a pani učiteľka PaedDr. Anna Molnárová

Deti z SKD pri ZS v Jaklovciach pracovali na ornamentalnej mape zasielam foto...
Dominika, Klára Bikárová

Dobrý deň v prílohe zasielam fotku triedy 9.A s dokončeným "Maľovaným ohniskom"
Základná škola Martinská 20, Žilina

POZDRAVUJEME VŠETKÝCH OD MAĽOVANEHO OHNISKA.
Deti z 5. ročníka ZŠ s MŠ LIPTOVSKÁ LÚŽNÁ

Posielam v prílohe naše maľované ohnisko. Sme žiačky z 3. triedy, zo školy ZŠ a MŠ s VJM Vetvárska 7, Podunajské Biskupice.
S pozdravom: Mária Ravaszová

Maľované ohnisko žiakov 2. ročníka ZŠ s MŠ Š. Žáryho, Družstevná 201, Poniky.
Mgr. Kružliaková

Posielam Maľované ohnisko žiakov 3. ročníka ZŠ s MŠ Š. Žáryho, Družstevná 201, Poniky.
Mgr. Kružliaková

Maľované ohnisko 8. A triedy ZŠ s MŠ Liptovské Revúce

Dobrý deň prajem.
V prílohe Vám posielam ornamentálnu mapu - ZŠ Jaklovce - piaty ročník.
Prajem pekný deň, s pozdravom Tokarčíková Monika

Posielame fotografiu zhotovenej mapy Základná škola s materskou školou, 3. a 4. ročník Prenčov 203. Mgr. Milena Havranová

Obec Prenčov leží pod malebným vrchom Sitno, 11 km od Banskej Štiavnice. Má veľmi bohatú kultúrnu minulosť aj súčasnosť. Narodil sa a žil tu známy slovenský botanik a vedec Andrej Kmeť, ktorý tu má pamätnú izbu.

A ešte jedna spoločná práca, zatiaľ posledná, do ktorej sa zapojili deti, ktoré sa ešte do maľovania nestihli zapojiť.
Všetky práce už zdobia vestibul školy. Keďže práca deti veľmi bavila, časom ešte možno nejaké maľované ohnisko pribudne.
Ing. Renata Kubalová, výtvarný krúžok, ZŠ Rozmarínová1, Komárno

Najusilovnejší však boli štvrtáci a piataci, ktorí si vymaľovali hneď dve ohniská.
výtvarný krúžok, ZŠ Rozmarínová1, Komárno

Rovnako nezaháľali ani tretiaci, na "výtvarke" sa maľovalo ostošesť.
Ing. Renata Kubalová, výtvarný krúžok, ZŠ Rozmarínová1, Komárno

Do práce sa zapojili aj druháci z výtvarného krúžku, bolo ich síce o niečo menej, ale práca im šla rovnako od ruky, ako ich mladším spolužiakom.
Renata Kubalová, výtvarný krúžok 2.A ZŠ Rozmarínová1, Komárno

Dobrý deň,
v prílohe zasielame fotografiu žiakov s maľovaným ohniskom.
S pozdravom Mgr, Katarína Búcorová, ZŠ s MŠ Lužianky

Dobrý deň,
v prílohe Vám posielam fotografie z výtvarného krúžku, na ktorom deti z 1.A a 1.B maľovali svoje ohnisko.Toľko šikovných ručičiek a práca bola raz dva hotová.
Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavý projekt.
Ing. Renata Kubalová, výtvarný krúžok ZŠ Rozmarínová1, Komárno

Posielame maľované ohnisko. Dúfame, že nieje neskoro :)
S pozdravom Juraj Mucha, ZUŠ Pohronská Polhora

Zasielam Vám fotografie našich žiakov, (3 triedy- 5.ročníka) ktorí sa zapojili do maľovania ohniska.
Ďakujeme že sme sa mohli zúčastniť úžastného nápadu.
S pozdravom M.Zavodníková
ZŠ Tomášikova 31 Košice

V prílohe Vám posielam spoločnú fotografiu 2.A triedy pri Maľovanom ohnisku.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
S pozdravom
Marta Soókyová, triedna učiteľka 2.A
Základná škola s materskou školou s VJM, Vetvárska 7, 821 06 Bratislava

Dobrý deň, posielame fotografiu nášho ohniska.
S pozdravom žiaci 4.B triedy a Jana Krížová,
ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

6.B ZS Martinská 20, Žilina

ZŠ Vojčice, 9.A

ZŠ Vojčice, 8.A

Dobrý deň v prílohe zasielam fotku triedy 6.A  Základná škola Martinská 20, Žilinas dokončeným "Maľovaným ohnisko"- p. Kluchová

Kolektívna práca žiakov 2.D zo ZŠ s MŠ Rakúsy, ďakujeme za edukačnú
výtvarnú hru, tešíme sa na maľovanie ornamentov. S pozdravom Mgr. Zuzana
Regitková :)

9.B, Základná škola Martinská 20, Žilina

9. trieda, ZŠ Cabaj

2.A Základná škola Martinská 20, Žilina

Gymnázium Sečovce

Posielame ohnisko 2.B a 2.C trieda ZS T. J. Moussona Michalovce

ZŠ s MŠ Krasňany 19, pani učiteľka Mgr. Stanková Sidónia


Dobrý deň posielame Vám naše maľované ohnisko. Deti sa veľmi tešili, že sme sa zapojili do Vášho projektu. Nadšenie rástlo, keď vymýšľali farby a tvorili spoločne svoj prvý ornament. No a výsledok stál naozaj za to. Visí na nástenke na hlavnej chodbe, aby potešil aj iných žiakov J. S pozdravom žiaci 2. B triedy Základná škola- Slnečná 168/28, 02901 Námestovo aj s pani učiteľkou triednou Mgr. Renátou Kollárovou

Posielam fotky nami vyfarbenej ornamentálnej mapy Slovenska. Používali sme farby Komárna (červenú, žltú, zelenú) a pridali sme modrú, ktorá na našej mape symbolizuje rieky Dunaj a Váh.
S pozdravom, Zsuzsanna Kovács v mene žiakov 6. B triedy zo ZŠ s VJM Ulica Práce Komárno

6. B, ZŠ ul. Práce Komárno1

Posielam Vám fotografiu žiakov 9. ročníka ZŠ V Sirku.
Mgr. Zuzana Válentová

Žiaci boli nadšení a prekvapení výsledkom. Ďakujeme za výbornú aktivitu.
No a takto vyzerá naše maľované ohnisko.
Žiaci 7.A triedy, Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo

Sme plnoorganizovaná Základná škola s materskou školou Mikušovce 16, okres Ilava, Trenčiansky kraj. Sme spádová škola, čo znamená, že k nám v piatom ročníku pribudnú aj žiaci z ďalších dvoch susedných obcí. Preto sme s radosťou využili tento zaujímavý projekt, ako prostiedok stmelenia a spolupráce kolektívu.
V prílohe Vám zasielame fotografie kolektívnej edukačnej hry: "Maľované ohnisko".
Na spomínanej kolektívnej práci pracovalo 19 žiakov nášho 5. ročníka, ktorí už majú skúsenosti s kolektívnou maľbou, takže sa do práce pustili s veľkou silou a emóciou. Veľmi rýchlo si rozdelili jednotlivé časti skladačky, dohodli sa na počte farieb a hlavých odtieňoch motívu a následne sa pustili do tvorby. Niektorí žiaci sa vyjadrili, že im práca pripomína relaxačné vymaľovánky, a tak prácu vnímali ako hru a relax. Samotné zostavovanie ohniska bolo pre nich zábavou, ale zároveň u nich prebehla aj veľká diskusia, ako to mohlo vyzerať krajšie; kto urobil nejakú konkrétnu chybu, prípadne čo by sa dalo vylepšiť. Takže skvelá hra, ako má byť! ?
S pozdravom​​
Mgr. Slavomíra Šlesarová

ZŠ T.J.Moussona, Michalovce, trieda 3.A, 3.C

Sme zo Základnej školy NSUT 15 v Trnave a chceme Vám predstaviť naše ohnisko v podaní žiakov 4.b triedy. Pracovali zodpovedne na ohnisku počas hodín výtvarnej výchovy a na krúžku.
Tešíme sa na ďalšie projekty.
S pozdravom p. učiteľka Branická so svojimi žiakmi.

Dobrý deň , posielame fotografiu nášho ohniska.
2.A trieda zo Súkromnej základnej školy Wonderschool v Bratislave - Dúbravke s pani vychovávateľkou Monikou.

Dobrý deň, sme neplnoorganizovná ZŠ Červený Kameň. Naša škola má iba 15 žiakov v spojených ročníkoch. Tradičná ľudová kultúra nám je veľmi blizka. V škole vyšivame, paličkujeme, pletieme z prútia. Váš projekt vnimame ako súčasť poznávania našej tradičnej kultúry. S kreslením ohniska sme sa stretli prvý raz a tak sme si rozšírili poznatky. Projekt je vynikajúci, premyslený a oceňujem, že je náš - slovenská tematika. Deti pracovali s veľkým zanietením a záujmom. Dokonca medzipredmetová súvislosť - geometria ( stredová súmernosť ) a orientácia akoby v tabuľke - A5,B1 a pod.číslovanie výkresov. Toto je poznatok pre mňa, ktorý využijem vo vyučovaní matematiky. Jednoducho a rýchlo pochopili umiestnenie výkresov i žiaci, ktorí majú ťažkosti v orientácii v tabuľke. Ďakujem - vo vyučovaní všetko praktické a tvorivé rovná sa skvelé ?. Pozdravujú vás žiaci ZŠ Červený Kameň a ich pani uciteľky Mgr.Jolana Holíčková a PedDr.Zuzana Gáborová. Ďakujeme !!!

Pozdravujeme všetkých od OHNISKA z 2.B 

ZŠ s.MŠ Š.Moysesa v B.Bystrici.
Dobrý pocit zo spoločnej práce nás stále hreje....
žiaci 2.B s p.uč.Z.Mečiarovou ? Ďakujeme....

Dobrý deň! Zasielam Vám fotografie z maľovania a tvorenia ohniska, ktoré
vytvorili spoločne žiaci 4. A Základnej školy Zámutov. Pani uč. Mgr.
Miroslava Cerulová

Základná škola, M.R.Štefánika 910/51, Trebišov,  1.A

Dobrý deň, v prílohe Vám posielame fotografiu ohniska so žiakmi našej školy, ktorí sa zapojili do jeho vyfarbenia. Sme ZŠ s MŠ Hažlín. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Učiteľky a žiaci zo ZŠ s MŠ Hažlín

Maľovaná Základná škola Martinská 20 zo Žiliny musí byť naozaj krásna. Ornamentálne diela
nám z ich školy poslalo 140 detí. Tu sú menšie deti zo školského detského klubu ŠKD 2, ŠKD 3
a ŠKD 7. A to údajne ešte mnohí maľujú.

A tu sú väčší žiaci z maľovanej základnej školy - ZŠ Martinská 20 zo Žiliny – piataci, siedmaci a
ôsmaci z tried 5.B, 5.C, 7.B, 8.A.

Dobrý deň, chceme sa aj my podeliť o výsledok našej ornamentálnej mapy, ktorú sme vytvorili v národných farbách našej krajiny. Dúfame, že sa bude páčiť :-)
2.A a Mgr. Marta Šišková, Základná škola s MŠ, Námestie SUT 15, Trnava

Zš s Mš Bobrov, III. A tr. uč. Eva Banasová
Deti boli maľovaním veľmi nadšené, hlavne výsledkom.

Dobrý deň!
Posielam Vám "Maľované ohnisko" vytvorené žiakmi špeciálnej triedy "A" ZŠ Výčapy-Opatovce .Na ďalších fotografiách je zachytená realizácia tohto mimoriadne pútavého projektu. Vyjadrujem obdiv tvorcom tejto hry, ktorá nás  prostredníctvom tvorivej práce o kúsok viac priblížila k našej histórii a ľudovej kráse ornamentov.
S úctou a pozdravom 
Mgr.Eva Veseličová , špeciálny pedagóg.

Žiaci 1.C triedy zo ZŠ s MŠ Rakúsy a ich práca. S pozdravom Mgr. Emília Pitoňáková.

Práve sme dokončili naše ohnisko. Posielam naše fotografie. a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Jana Kadiláková, ZŠ T.J. Moussona Michalovce IV.A

Dobrý deň, v prílohe zasielame hotové ohnisko. Žiaci I. A, ZŠ Zámutov, triedna učiteľka Mgr. Viera Hardoňová.

Šiestaci z Telgártu nám dnes poslali krásne dielo.
Prajem príjemný deň. V prílohe Vám zasielame maľované ohnisko, ktoré vytvorili žiaci VI.A triedy ZŠ Telgárt.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Anna Krušinská

1.C ZŠ M.R.Štefánika Trebišov. Dobrý deň, v prílohe Vám posielam víťazný ornament našej triedy.
Autor: Róbert Holečka (6 rokov)
S pozdravom Jana Zubkova

Telgárt je obec na Horehroní s bohatou kultúrnou tradíciou.Projekt Ornamentálna mapa Slovenska nás potešil a radi sme sa doň zapojili . Žiaci 4.B a 5.B vymaľovali ohnisko s veľkým úsilím.Posielame pozdrav celému maľovanému Slovensku. S pozdravom Mgr.Šandorová 

Dobrý deň, posielame vám fotky našej triedy, ktoré sme urobili popri výrobe Ohniska. Trieda  2.C ZŠ s MŠ Rakúsy. S pozdravom PaedDr. Ľudmila Fričová


Dobrý deň, posielam spoločnú fotografiu žiakov s Maľovaným ohniskom. Žiaci IV.B - ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
Mgr. Jana Kobová - triedna učiteľka

Trieda 2.P pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Gernátovej Nehilovej nám poslali fotografiu triedy so svojim dielom :

Žiaci 3.P triedy zo Spojenej školy Lipany pod vedením pána učiteľa Mgr. Ľubomíra Kormoša nám poslali krásne maľované ohnisko aj so spoločným tablom :

Študenti primáni s pani profesorkou Ivanou Kňazeovou z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne sa rozdelili na dve skupiny a každá poslala svoje dielo. Tu je prvá skupina :

...a tu druhá...

6. trieda ZŠ Chminianske Jakubovany. Radi by sme sa poďakovali za príležitosť zapojiť sa do projektu Ornamentálna mapa Slovenska. Projekt bol pre deti veľmi zaujímavý. S pozdravom Michaela Demková 

Dobrý deň,
posielame fotografiu žiakov 4. A triedy zo Spojenej školy sv.F.Assiského, Malacky. S pozdravom Mgr. Viera Slobodová - učiteľka Regionálnej výchovy.

4.B trieda zo SŠ sv.F.Assiského v Malackách pod vedením pani učiteľky Mgr. Viery Slobodovej :)

4. C trieda zo SŠ sv.F.Assiského v Malackách pod vedením pani učiteľky Mgr. Viery Slobodovej vytvorila takéto krásne dielo na hodinách Regionálnej výchovy :

6. ZA trieda, SŠ D.Tatarku Poprad. Ďakujeme za krásny projekt. Tešíme sa na druhú časť.

3.ZA trieda, Spojená škola Dominika Tatarku Poprad. 
Ďakujeme za krásny projekt. Zuzana Krišková a deti.

 

2. ZA trieda, SŠ Dominika Tatarku Poprad. Deti veľmi radi vymaľovali jednotlivé ornamenty a úplne boli nadšené z diela, ktoré vzniklo. Od radosti až výskali. S pozdravom Zuzana Krišková a deti.


7.A, Katolícka ZŠ Kósu Schoppera 22, Rožňava.
Dobry den. Posielame spoločnú fotku s Ohniskom v našej triede a tešíme sa na ďalšie zadanie.
S pozdravom za 7. A Mgr. Karolína Bodnárová

Takúto radosť nám poslala 6.B zo základnej školy na Medzilaboreckej ulici v Bratislave s pani učiteľkou Mgr. Ľubou Jarošovou.

8. ročník základnej školy v Sirku a pani učiteľka Mgr.Zuzana Válentová :„Žiakom sa výsledok veľmi páčil a nečakali, že to bude až také pekné.“

Šiestaci s pani učiteľkou Mgr. Monikou Buchtovou z Dolnej Tižiny nám poslali maľované ohniská aj s kamarátmi z iných tried :

8. trieda

9. trieda

2.A  ZŠ T.J.Moussona Michalovce - toto je náš výtvor. Ingrid Štefanišková :

7.trieda s pani učiteľkou Evou Graňákovou zo ZŠ s MŠ Beňadovo nám poslali spoločnú fotku s ohniskom :

 

Maľovanie ohniska bola krásna príležitosť spoznávať svoj kraj pre žiakov 1.C triedy, ZŠ s MŠ, Námestie SUT 15, Trnava. Ďakujeme. Triedna učiteľka Mgr. Zlatka Burčiarová :

Dobrý deň, posielam fotografie zachytávajúce tvorbu ohniska triedy 8. A, ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta Skalité. S pozdravom M. Papíková :

Trieda 7.B zo ZŠ Medzilaborecká v Bratislave
s pánom učiteľom  PaedDr.Bélom Bartókom  nám poslali takéto krásne tablo s ohniskom :

Žiaci 5.C zo ZŠ Medzilaborecká v Bratislave pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivety J. Hajduovej namaľovali toto nádherné dielo :

Sme žiaci 3.B, ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15 Trnava. 
Vymaľovali sme Ohnisko a máme z toho veľkú radosť. Posielame fotografiu hotového diela.S pozdravom triedna učiteľka Krištofiaková :

4.roč. ZŠ s MŠ Nemecká. „Dobrý deň, posielame Vám fotografiu pred nami vymaľovaným ornamentálnym ohniskom.
S pozdravom Mgr. Martina Štefaňáková a žiaci 4. ročníka.“ Nádherné smile :

Žiaci 2.P triedy, Spojenej školy Lipany pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Vyrostekovej vytvorili 

a poslali takéto krásne dielo. :

8. trieda ZŠ Cabaj 197. „Ohnisko skrášľuje prostredie školy, je pôsobivé, hlavne pre nás. V práci budeme ďalej pokračovať 2. krokom.“ S pozdravom Mgr. Lucia Pullmanová a žiaci 8. triedy. 

2.B, ZŠ Štefánika Trebišov. Dobrý deň, zasielam Vám fotografiu s ornamentom, ktorý sme spoločne vyfarbili. Mgr. Daniela Gumanová, 2.B, ZŠ Štefánika Trebišov :

3. ročník SZŠ Kechnec. Nádherné fotografie nám poslala triedna pani učiteľka Mgr Lubomira Hovanova.

Špeciálna základná škola, Kováčska 12, Gelnica :

4. trieda zo SZŠ Kechnec s pani učiteľkou PaedDr. Krajníkovou: Táto aktivita sa nám veľmi páčila :

ZŠ sv.Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivety Puchalovej :

5.D, Základná škola M.R.Štefánika z Trebišova pod vedením pani učiteľky Mgr.J.Tocíkovej :

2.A zo SZŠ Kechnec 13. "Práca nás bavila a  ja osobne som na výsledok svojich deťúreniec veľmi pyšná. Tešíme sa na ďalší krok, ktorý nás čaká a už zbierame aj potrebné materiály". - napísala pani učiteľka Mgr. Bradová :

5. B, Medzilaborecká 11, Bratislava. "Krásne táto spráca zomkla kolektív a podnietila tímovosť. Ďakujem." Napísala pani učiteľka Mgr. Ľuba Jarošová :

1.C - Základná škola M.R.Štefánika z Trebišova :

Súkromná spojená škola SEZ Krompachy :

Súkromná spojená škola SEZ Krompachy

5. A zo Základnej školy Dudova 2, Bratislava :

5. A SŠ BESST z Trnavy :

6. tr, SŠ BESST z Trnavy :

6.tr

Originál nástennej maľby z roku 1940 :

Originál nástennej maľby od Kataríny Rášovej z roku 1934.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.