Hodnotenia projektu

Dobrý deň!
Nadšene sme sa zapojili do výtvarnej hry, najskôr len jedna trieda. Avšak postupne sa nechali inšpirovať ďalší a momentálne na ornamentálnej mapa pracuje už štvrtá trieda v poradí :). Ďakujeme za inšpiráciu

Posielame zatiaľ tri farebné ohniská od troch tried. Všetko sú to práce detí zo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ul. č. 369, Pruské. Prosíme o zverejnenie.
S pozdravom Zdenka Cíbiková, vyučujúca predmetov VYV a VUM.

Kolektívna práca žiakov 2.D zo ZŠ s MŠ Rakúsy, ďakujeme za edukačnú výtvarnú hru, tešíme sa na maľovanie ornamentov. S pozdravom Mgr. Zuzana Regitková :)

Dobrý večer.
Nakoľko ma tento multikultúrny projekt mimoriadne zaujal, rozhodla som sa, že ho uskutočním aj s deťmi v našom školskom klube. Deťom to pripomínalo trošku antistresové omaľovánk,. S výsledkom boli nadmieru spokojné a preto nám teraz skrášľuje priestory školy.
S pozdravom, Mgr. Zuzana Válentová, ZŠ Sirk
----------------------------------------------------------------------

Dobrý deň.
Posielam Vám "Maľované ohnisko" vytvorené žiakmi špeciálnej triedy "A" ZŠ Výčapy Opatovce .Na ďalších fotografiách je zachytená realizácia tohto mimoriadne pútavého projektu. Vyjadrujem obdiv tvorcom tejto hry, ktorá nás prostredníctvom tvorivej práce o kúsok viac priblížila k našej histórii a ľudovej kráse ornamentov.
S úctou a pozdravom, Mgr.Eva Veseličová , špeciálny pedagóg.

Dobrý deň, deti sa oboznámili s typickými ornamentmi z trnavského regiónu prostredníctvom trnavského kroja a iných textílií. Zasielam Vám aj fotografiu, na ktorej sú zaznamenané krásne výšivky, ktoré sa nám podarilo pri pátraní objaviť. 
Ďakujem, za úžasný nápad. S pozdravom, tr. učiteľka Mgr. Zuzana Šefčíková

---------------------------------------------------------------------

Dobrý deň!
V prílohe Vám zasielam potrebné fotografie. Trvalo nám to o niečo dlhšie, ale musím povedať, že našich žiakov takáto práca "chytila" a skutočne radi vytvorili maľované ohnisko. Na ohnisku a ornamente pracovali žiaci 3. a 4. ročníka. S pozdravom a prianím pekného dňa PaedDr. Slávka Ihnátová, riaditeľka ZŠ, Vranov nad Topľou.

--------------------------------------------------------------------

Príjemný večer vám prajem.
Posielam vám v prílohe spoločne vybratý ornament. Poštou vám posielam všetky ornamenty, ktoré sme tvorili so žiakmi . Bolo to veľmi zábavné a inšpirujúce. Potešilo ma, že vzniklo vďaka vášmu úžasnému úsiliu veľa nových nápadov.
Napísala som pri tejto príležitosti, aj materiál k regionálnej výchove, z ktorého môžu čerpať aj moji kolegovia. Ja sama učím matematiku chémiu a etickú výchovu. Ešte raz vám ďakujem, Ing. Šebeňová, Zš Ľudovíta Štúra, Šaľa

Posielame pozdrav celému maľovanému Slovensku. Prajem príjemný deň. V prílohe Vám posielam ornament, ktorý je charakteristický pre obec Telgárt. Ide o vyšívaný motív na zástere/ šurc pochádzajúci z 30-tych až 40-tych rokov z obce Telgárt. Projekt Ornamentálna mapa Slovenska nás potešil a radi sme sa doň zapojili .
Prajem mnoho krásnych námetov. Mgr. Anna Krušinská, ZŠ Telgárt

Dobrý deň, v prílohe posielam pár fotografií k projektu Ornamentálna mapa Slovenska, ktoré vznikli postupne počas bádania a spracovávania informácií. Žiaci 8.A sa stali bádateľmi počas niekoľkých mesiacov. Hľadali predlohy (obrazy, obrusy, výšivky, kroje, fotografie, vyrezávané ozdoby,...), na ktorých sa nachádzali tradičné ozdoby - ornamenty, typické pre obec i región. Informácie získané z rôznych zdrojov: odbornej literatúry, výstavy tradičných krojov, prednášky etnografky v Kysuckom múzeu v Čadci a napokon i z vlastných zdrojov zozbierali, spracovali a vytvorili svoj vlastný ornament, Zistili, že život predkov v našej goralskej obci na Kysuciach nebol jednoduchý, čo sa odrazilo i na ornamentoch. Prevládali jednoduché prvky a jemné odtiene farieb. Inšpirovali sa i samotným erbom obce, na ktorom sa nachádzajú ornamentálne prvky. Zo spoločnej tvorby napokon vybrali jeden reprezentačný ornament.
S pozdravom Mgr. M. Papíková, ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta, Skalité.

Dobrý deň, sme 6.A trieda zo ZŠ s MŠ Pohorelá a zapojili sme sa do Vašej súťaže s maľovaním ornamentálneho ohniska. Dnes Vám posielame dve práce žiačok, ktoré sa zapojili do 2. kroku Vašej súťaže hľadanie vypátraného domáceho ornamentu. Žiačky nakreslili ornamenty, ktoré sa v našej dedine vyskytujú na starodávnych krojoch, ktoré aj v dnešnej dobe naše žienky z dediny Pohorelá na sebe nosia, nielen vo sviatočné dni ale aj bežne do kostola. Dominika Hrčáková, 6.A trieda, nakreslila šurc, ktorý bol ručne vyšívaný a má približne 50 rokov. Spolu s obrázkom posielame aj fotografiu.

Vivien Ďuricová, 6.A trieda, nakreslila kožený brusľak, ktorý bol tiež ručne šitý a má približne 80 rokov. Spolu s obrázkom posielame aj fotografiu.

Obe žiačky sa snažili vytvoriť už svoj vlastný ornament ale predlohou im boli tieto dva krásne kusy pohoreľského kroja. Obrázky sme naskenovali. S pozdravom, Mgr. Mariana Krupová, triedna učiteľka

Dobrý deň, posielame reprezentačný obrázok ornamentu z obce Pohronská Polhora a výtvarne spracované ornamenty z výšiviek na starých krojoch z obce Pohronská Polhora, zdrojom bola fotografia kroja zhruba z roku 1920 a jeden zachovaný kroj. Sme radi, že sa môžeme zúčastniť tejto skvelej aktivity. S pozdravom Juraj Mucha, Spojená škola Pohronská Polhora

Dobrý deň, zasielame Vám ornament, ktorý si žiaci vybrali a ktorý by mal reprezentovať východné Slovensko, konkrétne obec Bzenov blízko Prešova. Z tejto obce chodia žiaci do našej školy ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov. Pozdravujeme tvorcov nádherného projektu. Žiaci VIII.A, ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov a vyučujúca Mgr.M.Režnická

Dobrý deň posielame Vám naše maľované ohnisko. Deti sa veľmi tešili, že sme sa zapojili do Vášho projektu. Nadšenie rástlo, keď vymýšľali farby a tvorili spoločne svoj prvý ornament. No a výsledok stál naozaj za to. Visí na nástenke na hlavnej chodbe, aby potešil aj iných žiakov . S pozdravom žiaci 2. B triedy Základná škola- Slnečná 168/28, 02901 Námestovo aj s pani učiteľkou triednou Mgr. Renátou Kollárovou

V mene mojom i v mene mojich žiakov ďakujem za túto milú a zaujímavú súťaž. S pozdravom Mgr. Jana Potočárová Základná škola s materskou školou Oščadnica, piataci a šiestaci, ZŚ Pata.

Dobrý deň, do tohto zaujímavého projektu sme sa zapojili s veľkou radosťou. V škole sa venujeme poznávaniu vlastného regiónu a tradícií. Preto sme tvorbu ohniska poňali s vervou a nadšením. Ohnisko vyfarbovali žiaci 5. ročníka a šiestaci ho nakoniec zlepili. Ďakujeme za spestrenie adventného obdobia.
S pozdravom Mgr. Zdenka Práznovská, zástupkyňa riaditeľky

Dobrý deň, posielam fotodokumentáciu k tvorbe druhého kroku projektu - ornamentu našej obce. V januári sme sa s vervou vo všetkých triedach pustili do hľadania a skúmania nášho ornamentu. A tak sme začali do školy prinášať ľudové motívy na obrazoch, obrusoch, fotografiách, no najviac na krojoch. Do školy k nám zavítala i folkloristka pani Jarka Horváthová a pani Veronika Hrotíková, ktoré prišli krásne oblečené v našom kroji a veľa nám o ňom porozprávali. Získali sme tým mnoho námetov na kreslenie. Momentálne máme všetky ornamenty dokončené, vystavujeme ich v našej škole a prebieha výber najkrajšieho, ktorý nás bude reprezentovať na mape Slovenska.
S pozdravom Zdenka Práznovská

Dobrý deň, v prílohe Vám posielame reprezentačný ornament za našu školu, ktorý sme vybrali z lajblíka z roku 1930. Ostatné práce sme poslali poštou. Pri skúmaní v obci sa nám podarilo získať tieto vzácnosti. 100 ročný vyšívaný klenot z roku 1910, mužskú košeľu z roku 1920, lajblík z roku 1930, malé rukávce z roku 1950, veľké rukávce z roku 1952. Všetko sú to ručne vyšívané veci. Posielame aj fotografie na ktorých sú zaznamenané skvosty, ktoré sme vypátrali v našej obci. Zaujímame sa o tradície a zvyky v našej obci, spievame ľudové piesne, hráme sa hry, oblečenie využívame na vystúpeniach, pozývame do školy starších ľudí na besedy o ich živote a detstve, zvykoch a tradíciách. Teší nás, že aj my budeme súčasťou slovenského rekordu o o najväčší počet maľovaných ohnísk a ornamentov. V prílohe Vám posielame naše MAĽOVANÉ OHNISKO bez žiakov aj so žiakmi, ktoré je výsledkom tvorenia žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ s MŠ Chocholná -Velčice (okr. Trenčín). Pre obec je typická modrá a žltá farba. Preto sme zvolili oblúk žlto-modrý a ostatné si žiaci vybrali veselé farby. Sme radi, že sme sa aj my mohli zapojiť do tohto projektu. Veľmi sa nám páčil. Želáme Vám veľa prekrásnych námetov.
S pozdravom, Mgr. Kvetoslava Kotrhová , tr. uč.

Na tejto kolektívnej práci pracovalo 19 žiakov nášho 5. ročníka, ktorí už majú skúsenosti s kolektívnou maľbou, takže sa do práce pustili s veľkou silou a emóciou. Veľmi rýchlo si rozdelili jednotlivé časti skladačky, dohodli sa na počte farieb a hlavých odtieňoch motívu a následne sa pustili do tvorby. Niektorí žiaci sa vyjadrili, že im práca pripomína relaxačné vymaľovánky, a tak prácu vnímali ako hru a relax. Samotné zostavovanie ohniska bolo pre nich zábavou, ale zároveň u nich prebehla aj veľká diskusia, ako to mohlo vyzerať krajšie; kto urobil nejakú konkrétnu chybu, prípadne čo by sa dalo vylepšiť. Takže skvelá hra, ako má byť! ?
Mgr. Eva Veseličová, špeciálny pedagóg

Vyjadrujem obdiv tvorcom tejto hry, ktorá nás prostredníctvom tvorivej práce o kúsok viac priblížila k našej histórii a ľudovej kráse ornamentov.
Mgr. Michaela Staňová, Spojená škola Beethovenova, Trnava

Dobrý deň, sme vďační, že sme sa mohli zapojiť do takéhoto krásneho projektu, akým je Ornamentálna mapa Slovenska. Žiakov tvorivá práca veľmi oslovila, preto sme sa rozhodli urobiť na našej škole besedu s etnológom spojenú s tanečným vystúpením trnavskej skupiny Drienka. Ešte raz vďaka za úžasnú príležitosť zúčastniť sa výtvarného projektu, ktorý nám otvoril nové poznanie našej slovenskej kultúry a folklóru.

Mgr. Michaela Demková zo ZŠ v Chminianskych Jakubovanoch nám poslala video z práce na projekte a takéto krásne slová :
Radi by sme sa poďakovali za príležitosť zapojiť sa do projektu Ornamentálna mapa Slovenska. Projekt bol pre deti veľmi zaujímavý a znamenal akési oživenie tradícií, pretože napriek tomu, že naše deti často vystupujú a spievajú ľudové piesne, čepčenie s tradičnou partou si mali možnosť vyskúšať prvýkrát. Pri realizácií projektu nastalo aj pár krušných ale nakoniec aj humorných chvíľ, čo deti veľmi ocenili. Páčilo sa im aj tematické fotenie, ktoré bolo ohrozené tým, že iná pani učiteľka poslala omylom deti po škole domov a museli sme ich späť vyvolať dedinským rozhlasom J Veľmi vtipné bolo, keď som chlapcov požiadala aby sa vyzuli- smiali sa až do momentu keď zistili že to myslím vážne :D Ale usúďte- môžeme fotiť fotky s ľudovým motívom a neonovými adidasami na nohách? J Ako učiteľka veľmi oceňujem tento projekt, pretože deti sa už teraz pýtajú, kedy najbližšie budeme mať takéto aktivity....S pozdravom Demková

Mgr. Marta Jakubišinová nám napísala, ako na projekte pracovali s mentálne postihnutými žiakmi zo ŠZŠ v Gelnici.
Hneď ako sme sa dozvedeli o tomto projekte, tak sme sa s chuťou zapojili. Práca s mentálne postihnutými žiakmi je náročná a potrebujú neustále usmernenie, individuálny prístup a našu trpezlivosť. Zapojila som do projektu 3 tímy ( žiakov pod vedením učiteľov). Všetky tri mapy OHNISKO nám visia na chodbe v škole. Pretože podmienkou projektu bolo aj hľadanie a tvorba výkresu s ornamentom, tak som vybrala ornament z našej dedinky, kde bývam (JAKLOVCE) a bola to čipka- vlastne tepaný Švorc, a ten som dala nakresliť žiakom. Výkresy sme poslali poštou. Najviac sa nám páčila kresba žiačky Janky Tancárovej, tak sme ju odfotili a poslali e-mailom.
Všetkým žiakom sa projekt páčil a pracovali s nadšením a ochotou. Spoločné práce sme si dali i na našu stránku školy. Som šťastná, že vznikol tento projekt a že sa aj my so žiakmi môžeme realizovať. Keď ste sa pýtali na tipy, možno majú obce aj básne, piesne, či zvyky, ktoré by stálo za to zaznamenať. Ďakujem všetkým za pekný projekt a prajem Vám veľa síl a trpezlivosti pri realizácii.
S pozdravom Marta Jakubišinová, Špeciálna základná škola Gelnica.
----------------------------------------------------------------------

Očami garantky projektu PaedDr. Adely Melišekovej Dojčanovej na prácu v jednej z trnavských škôl :
" Na Ornamentálnej mape v procese s názvom Maľované ohnisko pracujú triedy štvrtého, piateho, šiesteho a siedmeho ročníka, a to s veľkým záujmom a sebe vlastnou originalitou. Najviac obľúbenou technikou je maľba vodovými farbami. V školskom klube sa do Ohniska zapojili deti i panie vychovávateľky tiež s veľkým záujmom a pracujú skôr ceruzami a voskovým pastelom.
Projekt sa stretol všeobecne s veľkým záujmom detí i pedagógov a v ďalšej fáze žiaci budú zisťovať, aká bola história vývoja ornamentov trnavského regiónu a špeciálne Trnavy a následne ich budú výtvarne stvárňovať technikou podľa vlastného výberu a vkusu. Projekt Ornamentálna mapa Slovenska v sebe nesie dar národného povedomia a zároveň utužuje triedny kolektív, keďže vo fáze Maľované ohnisko ide o prácu na spoločnom diele zloženom z jednotlivých častí, ktoré sa v záverečnej časti spoja v celok a vznikne jeden krásny nástenný ornament."
--------------------------------------------

Príhovor odborného garanta prof. PhDr.LadislavaLenovského,PhD.

Milé kolegyne a kolegovia.

Projekt Ornamentálna mapa Slovenska je vynikajúcou príležitosťou budovania vzťahu mladých ľudí ku kultúre ich predkov. Až vtedy, keď má človek ku kultúrnemu dedičstvu osobný skúsenostný vzťah, ho môže úprimne chápať ako hodnotu.

Budovanie tohto vzťahu u detí a mládeže sa realizuje prostredníctvom klasického vzdelávania, kde sú žiaci adresátmi a konzumentmi vedomostí a informácií, ktoré o kultúrnych hodnotách máme. Inú kvalitu aj intenzitu tohto vzťahu možno vybudovať prostredníctvom ich aktívnej participácie pri hľadaní, spracovávaní a "novom" použití prvkov kultúrneho dedičstva. Každý človek sa lepšie a ľahšie stotožní s kultúrnymi prvkami (ako hodnotami) vlastnej rodiny, dediny, mesta, či regiónu. Ak zistí, že aj v jeho komunite, dedine, či mestskej časti sa zachovali kultúrne prvky, ktoré sú jedinečné, zaujímavé, hodnotné, dokonca požadované v medzinárodnom projekte a rovnocenné s tými svetovými, posilní to jeho vedomie pôvodu, hrdosť aj identitu (lokálnu, regionálnu, národnú, európsku, ale aj etnickú, náboženskú a kultúrnu).

Motiváciu mladých ľudí zvyšuje kreatívnosť priestoru, ktorý im vytvoríme a zmysluplnosť ich aktivity. Vytvorenie špecifického a originálneho obrazu Slovenska prostredníctvom ornamentov bude výsledok spoločnej práce, založenej na aktívnom prístupe a sebarealizácii jednotlivcov.

Ľudová ornamentika je permanentne prítomná v každom ľudskom spoločenstve. Patrí k najstarším a najrozšírenejším umeleckým prejavom. Každý jednotlivec, aj skupina majú radi pekné veci. No i keď krása je všeobecným ľudským prejavom a zdobenie univerzálnou ľudskou aktivitou, vždy ich definovali v danej dobe a konkrétnom prostredí zaužívané estetické normy, umelecké prejavy, použité materiály a techniky. Od tetovania rómskych žien po výšivku na čepci vydatej ženy z Polomky, od výzdoby fasády domu v Čičmanoch po vybíjanie na opasku pastierov z Liptova. Prostredníctvom ľudovej ornamentiky sa môžu odhaliť lokálne, regionálne, etnické, národné, náboženské, socioprofesijné špecifiká jednotlivcov, aj celých spoločenstiev. Rozmanité sú nielen motívy, farby a tvary, ale aj funkcie, ktoré jednotlivé ornamenty môžu mať - magicko-ochrannú, úžitkovú, obradovú, alebo informujú o statuse toho, kto ich používal (napríklad podľa výšivky na ľudovom odeve vieme, z ktorej bol jeho nositeľ dediny, či bol bohatý, či to bola žena, dospelý, baník a pod.). Pôvodná funkcia vecí, na ktorých sa ľudové ornamenty nachádzajú, neraz zanikla. Kroj bol nahradený konfekciou, keramika riadom z ušľachtilej ocele, črpáky pohármi z obchodu. Zabudlo sa na predmety aj na ornamenty na nich. Mnohé však nezaniklo úplne a je dodnes prítomné v podobe dekoratívnych predmetov, používané len príležitostne, alebo vôbec, ale stále odložené na povalách a v almarách starých rodičov. Inokedy je ornamentálna výzdoba súčasťou reprezentatívnych materiálov o dedine, meste, je prítomná a prezentovaná počas podujatí a udržiavaná v prostredí kultúrnych (aj iných) inštitúcií (detské a mládežnícke folklórne skupiny a súbory, spevácke skupiny, ľudové hudby, kluby seniorov, ľudoví výrobcovia, alebo obyčajní jednotlivci, ktorí ľudovú ornamentiku v lokalite poznajú a vedia vytvárať).

Ľudová ornamentika je tvorená jednotlivým motívom alebo sústavou motívov, ktoré dekorujú akýkoľvek materiál a predmet. Môže byť geometrická, rastlinná, antropomorfná (zobrazujúca človeka), zoomorfná (zobrazujúca zviera), či predmetná. Funkcia ornamentu môže byť nielen ozdobná, ale aj účelová (napr. vybíjaním sa ozdobovalo, ale zároveň spevňovalo porisko valašky) a symbolická (strom života). Dôležitou zložkou ornamentu je farebnosť. Ornament v ľudovej kultúre na Slovensku je prítomný v rozmanitých variáciách. Je založený na archaických abstraktných geometrických motívoch (kruh, svastika, štvorec, vlnovka, rozeta), aj na rastlinných motívoch (ruža, tulipán, karafiát, granátové jablko). Podoba zaužívaného ornamentu nie je náhodná, či ľubovoľná, ale odzrkadľuje dobové módne trendy, napríklad renesančné, barokové (výšivka, rezbárstvo), či klasicistické ozdobné princípy (v ľudovej architektúre). Menej boli zastúpené figurálne motívy (zvieratá a ľudia).

Ornamentálne prvky boli zoskupené podľa kompozičných schém, z ktorých k najobľúbenejším na Slovensku patrila pásová kompozícia (motívy na seba pravidelne nadväzovali v pásoch rozličnej šírky). Ďalej osová kompozícia, ktorej základ tvorila kytica (kvetinový ker). Pre určitú skupinu predmetov (kachlica, misa, tanier) bola obvyklá centrálna kompozícia, pri ktorej sa ťažisko koncentrovalo v strede predmetu. Jeden z najznámejších motívov na keramike je vzor karička - ženské postavy tancujúce v kruhu lemujú vonkajšiu časť misy/taniera. Vyskytovalo sa aj "nekonečné vzorovanie", pri ktorom sa ten istý ornamentálny motív pravidelne opakoval po celej ploche predmetu (napríklad na modrotlači). V ľudovom prostredí sa úsilie o ozdobnosť sústreďovalo prevažne na sviatočných, obradových predmetoch, ktorých cieľom bolo ozvláštniť nositeľa, miesto, situáciu. V ľudovej ornamentike sa niekedy vyskytuje prehnaná ozdobnosť, čo pramenilo z potreby zaplniť priestor, alebo z dobových estetických predstáv. Dekorativizmus niekedy lavíruje na hranici umenia a gýču. Našou úlohou však nie je hodnotiť jeho umeleckú kvalitu súčasnými kritériami, ale rešpektovať umelecké predstavy, schopnosti a estetické systémy a normy autorov a používateľov v príslušnom čase a priestore. V rôznych kultúrach a spoločenstvách sa považuje za pekné niečo iné.

Ľudová ornamentika je preto pestrofarebným a rôznorodým priestorom umeleckého vyjadrenia autorov a estetického cítenia nositeľov. Autor (výrobca) a nositeľ (používateľ) je v prostredí domácej úžitkovej a umeleckej výroby často ten istý človek. Doma vyrábané artefakty si ľudia vyrábali a zdobili sami pre seba a pre svojich najbližších. Remeselníci vyrábali na predaj cudzím, ale zväčša v rámci svojej spádovej oblasti (regiónu) a v duchu zaužívaných estetických noriem.

Problematika ľudovej ornamentiky na Slovensku je v rámci estetiky, výtvarného umenia, národopisu a folkloristiky podrobne spracovaná. Diela o ľudovom odeve, textile, architektúre, materiálnej kultúre, tradičných výrobných technikách, domácej výrobe a pod. sú dostupné v kníhkupectvách a knižniciach, možno sa nachádzajú aj vo vašich školských knižniciach. Cieľom nie je, aby sa z vás stali odborníci na túto problematiku, ale aby ste sa, ak chcete a potrebujete, mohli v týchto zdrojoch inšpirovať. V múzeách a galériách sú stále expozície aj výstavy na tieto témy. Dobrým zdrojom sú aj internetové portály inštitúcií zameraných na tradičnú ľudovú kultúru (napríklad https://www.uluv.sk/; www.ludovakultura.sk) alebo múzeí a galérií. Na úvod možno bude stačiť oboznámiť sa s elektronickou verziou encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska: Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom (https://www.ludovakultura.sk/index.php?id=11), alebo knižkou Tradičná kultúra regiónov Slovenska, ktorú zostavila Zuzana Beňušková. Súčasne je dobré oboznámiť sa aj s monografiou vašej obce, kde môže byť problematika ornamentov s veľkou pravdepodobnosťou prítomná. Alebo navštíviť miestnu výšivkárku, rezbára, kováča ...

Súčasná doba je dynamická a dekorativizmus v sebe absorbuje nové a cudzie vplyvy. I keď v menšej intenzite, ale tak isto tomu bolo aj v minulosti, len za zvýšila rýchlosť zmien. Preto je pri úvahách nad výberom ornamentu potrebné zohľadniť aj čas a preferovať tie najstaršie.

Pri výbere ornamentu je okrem jeho výtvarnej podoby dôležité vedieť aj to, na čo sa viaže, čoho a koho sa týka/týkal, aké funkcie plní/plnil, kto sú/boli jeho nositelia. Možno je súčasťou jeho vzniku, príchodu do komunity aj konkrétny príbeh, legenda, spomienkové rozprávanie. Možno má svoje vysvetlenie. Ak áno, bola by škoda nezaznamenať aj tieto aspekty.

Milé kolegyne a kolegovia,

je na vás, ako sa popasujete s výzvou výberu a práce s ornamentikou prítomnou vo vašom prostredí. Ambíciou projektu nie je katalogizovať, typizovať a uniformovať výber ornamentov, alebo artefaktov, na ktorých sa ornamenty nachádzajú, ale inšpirovať vás k tomu, aby ste, možno aj spoločne so žiakmi, zhromaždili miestne ornamenty, zamysleli sa nad nimi a vybrali taký, ktorý je podľa vás autentický, reprezentatívny, charakteristický, špecifický, iný, ako ostatné.

Pripravovaná ornamentálna mapa Slovenska bude istotne pestrá, lebo aj kultúrne tradície Slovenska také sú. Bude pekná, lebo ide o naše ornamenty. A bude aj pravdivá, lebo bude výsledkom poctivej práce.

Ladislav Lenovský